ساک خرید تبلیغاتی shoping bag مجموعه دوم

ساک های خرید تبلیغاتی shoping bag مجموعه دوم

دسته بندی ها :

shoping bag
ساک خرید تبلیغاتی
مجموعه دوم

مدل 82 :  16*24*9
مدل سیلور : 18*28*10
مدل استار :  33*25*13
مدل بهار : 24*37*9
مدل توتو : 25*25*9
مدل سلکا : 52*34*13
در مدل های کرافت و سلفون مات و براق
مجتمع چاپ و بسته بندی کیهان
#مجتمع_چاپ_و_بسته_بندی
www.keyhanprint.com

#چاپ_کيهان   #مجتمع_چاپ_کيهان   #جعبه_سازي    #بسته_بندي   

www.keyhanprint.com
 @keyhan.print
 @keyhanprint1
 @keyhanprint
 info@keyhanprint.com
#shoping_bag
#ساک_خرید_تبلیغاتی