ساک خرید تبلیغاتی shoping bag مجموعه1

ساک های خرید تبلیغاتی shoping bag مجموعه1 در مدل های کرافت و سلفون مات و براق

دسته بندی ها :

مجموعه اول

shoping bag

ساک خرید تبلیغاتی

مدل آرنیکا : 30*21*12

مدل کژال : 31*47*11

مدل ریولت : 46*33*12

مدل زرد : 33*56*13

در مدل های کرافت و سلفون مات و براق

مجتمع چاپ و بسته بندی کیهان

#مجتمع_چاپ_و_بسته_بندی

www.keyhanprint.com

#چاپ_کيهان #مجتمع_چاپ_کيهان #جعبه_سازي #بسته_بندي

www.keyhanprint.com

@keyhan.print @keyhanprint1

@keyhanprint info

@keyhanprint.com

#shoping_bag

#ساک_خرید_تبلیغاتی